Výzkum a vývoj nás baví


Určitě víte, že náklady na výzkum a vývoj lze odečíst ze základu daně.
Možná provádíte vývoj ve Vaší firmě, ale nejste si jisti, že jej můžete daňově uplatnit.
Zkuste zjistit zda dokážete na Výzkumu a Vývoji ušetřit a přitom neomezovat budoucnost firmy.

IDENTIFIKUJEME

výzkumné a vývojové projekty

VYTVOŘÍME

za Vás kompletní dokumentaci

GARANTUJEME

za úspěšné uplatnění podpory


Odečitatelná položka na výzkum a vývoj


V zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je v přehledu odčitatelných
položek od základu daně dle § 34 zahrnuta od roku 2005 odčitatelná položka na výzkum a vývoj.
Vyhodnotíme (na naše náklady), zda máte nárok uplatňovat odpočitatelnou položku
Zpracujeme kompletní dokumentaci pro finanční úřad pro odpočitatelnou položku


Technické poradenství

Máte technické problémy s materiálem, pomůžeme Vám společně najít řešení
Umíme vypracovat projekty na státní dotaci

Technické poradenství

 • Materiálový design - návrhy v oblasti oceli, plastů, hliníkových a titanových slitin
 • Úpravy procesů - odlévání, tváření, tepelného zpracování a zpracování funkčních povrchů

 • Co jsme řešili:

  KOVY

  Problém?
  Zákazník chtěl navrhnout sendvičový hliníkový plech - vnitřní vrstva (hliníková pěna) a vnější vrstva Al - slitina (řada 3000). Navržená struktura zajišťovala odlečení nosné konstrukce a současně tlumení rázů a hluku.

  Co jsme zjistili?
  Navrhli jsme detailní technologický postup výroby sendvičových plechů, včetně testování v provozu zákazníka.

  Co Vaše návrhy zákazníkovi přinesly?
  Zavedení nového produktu do výroby a získání konkurenční výhody. Dosáhli jsme nižší váhy dílu a zvýšení bezpečnosti a komfortu.

  PLASTY

  Problém?
  Vizuální defekty na finálním výrobu pro automobilový průmysl skládající se z termoplastových dílů.

  Co jste zjistili a udělali?
  Byla provedena detailní analýza jednotlivých komponent v externích laboratořích a u dodavatelů materiálů. Příčinou byla chemická látka obsažená v jedné z komponent, která se uvolnila a po usazení chemicky reagovala s ostatními komponenty za specifických podmínek (teplota, vlhko). Následně tato látka iniciovala proces degradace na povrchu. Navrhli jsme nové chemického složení kritické komponenty.

  Co Vaše návrhy zákazníkovi přinesly?
  Výsledkem bylo snížení interní zmetkovitosti 5% a snížení počtu reklamací.

  Tým a zkušenosti


  Všichni jsme partneři se společným cílem:
  rozšířit zkušenosti s výzkumem a vývojem do českých firem,
  pomoci Vám získat další zdroje na výzkum a vývoj a
  zvýšit Vaši konkurenceschopnost

  Jaroslav Zachurczok


  Vzdělání:

 • inženýr na VŠB obor nové technické materiály
 • Strojní a hutní průmyslovka ve Frýdku-Místku
 • Zkušenosti:

 • začátek kariéry ve ŠKODA Plzeň - Výzkum a vývoj - 1 rok
 • Energetika Třinec - technolog - 3 roky
 • Třinecké železárny - vedoucí strategie - 7 let
 • CEO ve VÚHŽ - 10 let
 • Projekty:

 • zpracování a příprava dokumentace pro VaV projekty v rámci MPO
 • výzev Aplikace, Transfer technologií, Inovace
 • zpracování a vyhodnocení studií proveditelnosti
 • pro investiční akce v rozsahu 5-500 mil. Kč
 • spolupodílel se na několika inovačních a vývojových projektech ve VÚHŽ
 • např. výstavba povlakovacího centra
 • Jazyky:

 • anglicky, polsky a učí se německy
 • Tomáš Kubina


  Vzdělání:

 • inženýr a doktorát na VŠB obor nové technické materiály
 • Strojní a hutní průmyslovka ve Frýdku-Místku
 • Zkušenosti:

 • VŠB-TU Ostrava - 16 let - vyučuje zde dodnes
 • COMTES FHT - výzkumný ústav - materiálový design - 4 roky praxe
 • technik, anebo expert ve firmě ArcelorMittal - 3 roky
 • Projekty:

 • autorem mnoha odborných článků,
 • publikací a expertíz v oblasti kovových materiálů
 • podílel se na přípravě mnoha VaV projektů
 • v kooperaci firma—vysoká škola
 • Jazyky:

 • anglicky
 • Jiří Dedek

  Vzdělání:

 • inženýr na VŠB-TU obor ekonomika a management
 • Střední strojnická průmyslovka v Ostravě
 • Zkušenosti:

 • začátek kariéry ve Vítkovice Steel, a.s.
 • poradce v Inventio Consulting - 5 let praxe
 • předseda představenstva a ředitel v KOVONA Karviná - 5 let
 • výkonný ředitel v Trojek a.s. - 3 roky
 • jednatel ve společnosti PROMET CZECH s.r.o. - 2 roky
 • Pražská strojírna a.s. - ekonomický ředitel
 • Projekty:

 • rozsáhlé zkušenosti s restrukturalizací společností
 • v “obtížném” ekonomickém stavu
 • zajímá se o analýzu a optimalizaci firemních procesů
 • prošel výrobními procesy různých výrobních firem v Česku a na Slovensku
 • Jazyky:

 • anglicky a polsky
 • František Denk

  Vzdělání:

 • inženýr na ČVUT - kontrukce leteckých motorů
 • Odborné učiliště Motorlet Praha
 • Zkušenosti:

 • Walter a.s. - technolog, vedoucí konstrukce - 34 let praxe
 • MEDIN a.s. - výrobní ředitel - 2 roky
 • MEDIN Orthopaedics a.s. - CEO - 8 let - praxe
 • ČVUT, AV ČR - v současnosti přednáší oblast
 • biomechaniky a kompozitní materiály
 • zkušenosti se zaváděním ISO norem a certifikací produktů
 • Projekty:

 • je autorem a spoluautorem mnoha článků a expertíz
 • je vlastníkem několika patentů v oblasti
 • ortopedických implantátů a povrchových úprav
 • je klíčovým autorem v zavedení do praxe
 • prvního “českého” kyčelního a kolenního implantátu
 • má rozsáhlé zkušenosti s vedením velkých
 • vývojově-výrobních projektů se státní podporu
 • ADVAM

  Consulting

  Úvod
  O nás
  Služby
  Týmové zkušenosti
  Kontakt